Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą Nr XXII/130/2021 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 26 marca 2021 roku.


 

Pliki do pobrania