Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie opracowało oraz realizuje Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016 -2020 podjęty Uchwałą Nr XVII/108/2016 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 20 kwietnia 2016 roku.


Założenia programu są następujące:

•  stworzenie możliwości pełnej rehabilitacji leczniczej, psychologicznej i społecznej osób niepełnosprawnych;
•  wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych;
•  wykorzystanie lokalnego potencjału w procesie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;
•  doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym.


Podejmowane działania pozwolą osobom niepełnosprawnym czuć się pełnoprawnymi mieszkańcami Powiatu Parczewskiego.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowane przez powiat dotyczą obszaru pomocy społecznej, różnych dziedzin życia, między innymi zdrowia, edukacji, sfery zawodowej.